aktivni odmor


aktivni odmor
active rest
* * *
• active rest

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • odmor — òdmor m DEFINICIJA 1. prekid rada da bi se nadoknadila utrošena snaga; otpočinak 2. pravn. razdoblje u kojemu je zaposlenik oslobođen radne obveze [tjedni odmor; godišnji odmor] SINTAGMA aktivni odmor bavljenje lakšim radom za vrijeme odmora od… …   Hrvatski jezični portal

  • òdmor — m 1. {{001f}}prekid rada da bi se nadoknadila utrošena snaga 2. {{001f}}pravn. razdoblje u kojemu je zaposlenik oslobođen radne obveze [tjedni ∼; godišnji ∼] ∆ {{001f}}aktivni ∼ bavljenje lakšim radom za vrijeme odmora od osnovne aktivnosti;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • aktivan — ȁktīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji ima inicijativu, koji je radišan; djelatan, poduzetan, opr. pasivan 2. koji je u radnom odnosu, opr. umirovljen, v. umiroviti 3. ekon. kojem su potraživanja veća od dugova, opr. u dugu, u pasivi,… …   Hrvatski jezični portal